Ceník služeb

Základní služby

Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet 20Kč / hod
Meziknihovní výpůjční služba (poštovné) 50 Kč

Manipulační poplatek spojený s registrací

Dospělí

Děti do 15 let

80 Kč

50 Kč

Poplatky z prodlení - upomínky

1. upomínka 62 dnů 5 Kč
2. upomínka 92 dnů 20 Kč
3. upomínka 123 dnů 30 Kč
4. upomínka 137 dnů 100 Kč

Reprografické služby

kopírování:
A4 1 strana 3 Kč
A4 2 strany 4 Kč
A3 1 strana 4 Kč
A3 2 strany 5 Kč
tisk
A4 1 strana 3 Kč
A4 2 strany 4 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.

Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz